دانشگاه پیام نور استان تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

سال رونق تولید

فریب سایه های بلند را نخور

وقتی آفتاب غروب کند ، آدمهای کوتاه سایه هایشان بلند می شود.

برای قضاوت ، تا فردا باید صبر کرد

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>