دانشگاه پیام نور استان تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
سال حمایت  از کالای ایرانی

آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند، مانند کاغذ سمباده هستند. آنها شما را می خراشند، اما در نهایت این شما هستید که صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>